1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών για Σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΑΤΕΙ Αθηνών και ΑΤΕΙ Πειραιά) , η Ε.Π.Υ., η Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και οΟργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) διοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών.   

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) τα οποία καλούνται να εκδηλώσουν αρχικό ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγουν ορίζοντες, ενθαρρύνοντας την δημιουργικότητα των μαθητών, χωρίς φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και φυσικά, χωρίς ‘κλειστά’ προϊόντα συγκεκριμένων εταιρειών.

Η χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει οφέλη για μαθητές, καθώς συμβάλλει στην παραγωγή καινοτομίας τόσο στα μέσα διδασκαλίας (ανοιχτό λογισμικό και υλικό, ανοιχτές τεχνολογίες ρομποτικής και μηχανικής, ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κλπ) όσο και στην διδακτική διαδικασία, ενώ βοηθάει στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας, όπως επίσης και στην  διαμόρφωση στάσεων και επιλογών μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η χρήση ανοιχτών τεχνολογιών προσφέρει στον εκπαιδευτικό αλλά και στον μαθητή και φοιτητή τη δυνατότητα να γίνεται ενεργός συμμέτοχος στη δημιουργία της γνώσης. Παράλληλα, η χρήση και αξιοποίηση των ανοιχτών ψηφιακών πόρων και προτύπων, εντάσσει όσους συμμετέχουν (εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, στελέχη της ακαδημαικής-ερευνητικής κοινότητας, γονείς, κλπ) σε μιαν ευρύτερη κοινότητα, με πρωταρχικούς στόχους την ελεύθερη πρόσβαση στη χρήση και παραγωγή γνώσης , καλών πρακτικών και καινοτομίας, χωρίς να γίνεται προώθηση προϊόντων μαζικής κατανάλωσης συγκεκριμένων εταιρειών. Με την καθημερινή χρήση ανοιχτού λογισμικού και υλικού αυξάνεται η τοπική τεχνογνωσία και ωφελείται η τοπική οικονομία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων (τεχνουργημάτων) με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού (Open Design, Open Software & Open Hardware), και την παραγωγή σχετικών  ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει έργα αυτοματισμού, φωτισμού-ήχου, αισθητήρων-περιβάλλοντος, έξυπνα αντικείμενα, διατάξεις έγκαιρης ειδοποίησης, αυτόνομα οχήματα, κατασκευές που φοριούνται (wareables), εφαρμογές ψυχαγωγίας, υγείας-ευεξίας, εξοπλισμό εργαστηρίων, έργα εκπαιδευτικών χρήσεων και εκπαιδευτικών εφαρμογών και εφαρμογές ΙοΤ.

Με τις πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού και περιεχομένου όπως η Wikipedia, το OpenStreetMap, το SUGAR, τοMoodle, το Ubuntu, αλλά και με τις τεχνολογίες ανοιχτού υλικού (open hardware) που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη όπως το Arduino, το Raspberry Pi και το RepRap, αλλάζει καθημερινά ο τρόπος που μαθαίνουμε.

 

Θεματολογία

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία έργων (τεχνουργημάτων) με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού (Open Design, Open Software & Open Hardware), και την παραγωγή σχετικών  ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει έργα αυτοματισμού, φωτισμού-ήχου, αισθητήρων-περιβάλλοντος, έξυπνα αντικείμενα, διατάξεις έγκαιρης ειδοποίησης, αυτόνομα οχήματα, κατασκευές που φοριούνται (wareables), εφαρμογές ψυχαγωγίας, υγείας-ευεξίας, εξοπλισμό εργαστηρίων, έργα εκπαιδευτικών χρήσεων και εκπαιδευτικών εφαρμογών και εφαρμογές ΙοΤ.  (π.χ. Open source robotics, openrobothardware, κλπ).

Φάσεις του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

1η Φάση: Σχεδίαση (Τελική ημερομηνία υποβολής 13 Μαΐου 2018)

Σε αυτή τη φάση δεν απαιτείται κατασκευή, αλλά ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση της ιδέας σε λογαριασμό της ομάδας στο github. (δείτε για ενημέρωση σχετικά με το git το http://git-class.gr/). Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού μέχρι τις 13 Μαΐου 2018.  Μέχρι το τέλος Μαΐου, θα επιλεχθούν από την οργανωτική-επιστημονική επιτροπή τουλάχιστον οι 100 καλύτερες προτάσεις από όλες τις κατηγορίες του Διαγωνισμού (Δημοτικά- Γυμνάσια – Λύκεια – ΕΠΑΛ) στις οποίες θα χρηματοδοτηθεί ο εξοπλισμός από χορηγίες (Ενδεικτικά ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno–  Raspberry Pi 3 Type BbeagleboardDwenguinoThymio και όποια άλλη ανοιχτή τεχνολογία είναι αποδεκτή ως ισοδύναμη ).

2η Φάση: Υλοποίηση (Ημερομηνία ολοκλήρωσης 9 Δεκεμβρίου 2018)

Σε αυτή τη φάση οι ομάδες θα κληθούν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους, να τεκμηριώσουν το έργο τους στο github και να δημιουργήσουν ένα μικρό βίντεο στο οποίο να εξηγούν πώς υλοποίησαν το έργο τους. Η πλήρης τεκμηρίωση και η παρουσίαση των βημάτων κατασκευής, η αναλυτική παρουσίαση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο και ο κώδικας θα πρέπει να ανέβουν σε αποθετήριο στο github και θα καταχωρηθούν στο http://robotics.ellak.gr/   μαζί με το βίντεο που θα παρουσιάζει το έργο.

3η Φάση: Αξιολόγηση-Βράβευση των καλύτερων έργων

Η επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει τα καλύτερα τουλάχιστον τρία έργα από κάθε κατηγορία σχολείου (3 έργα από Δημοτικά, 3 από Γυμνάσια, 3 από ΓΕΛ και 3 από ΕΠΑΛ), τα οποία θα παρουσιαστούν στην τελετή λήξης του Διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας.

Κανόνες του Διαγωνισμού

Προκειμένου να είναι αποδεκτή μια υποψηφιότητα, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Χρήση ανοιχτού υλικού (hardware). Τα σχέδια του υλικού θα πρέπει να ανέβουν στο github, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τα αναπαραγάγει, για βελτίωση και περαιτέρω χρήση.
  2. Χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το λογισμικό θα πρέπει να ανέβει στο github, πλήρως τεκμηριωμένο, με πλήρεις οδηγίες ώστε να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τον βελτιώσει και     επαναχρησιμοποιήσει.
  3. Παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για επανάχρηση.  Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό θα πρέπει να συνταχθούν αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορεί να αναπαραχθεί το έργο από ένα άλλο σχολείο και η παραγωγή ενός σχέδιο ανοιχτού εκπαιδευτικού πόρου σύμφωνα με το OER Canvas).
  4. Ο κώδικας που θα χρησιμοποιηθεί να διανέμεται με άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα.
  5. Το εκπαιδευτικό υλικό και η τεκμηρίωση να διανέμεται με άδεια χρήσης CC-BY.
  6. Πριμοδοτείται το χαμηλό κόστος κατασκευής και η χρήση ευρέως διαθέσιμων (όχι δυσεύρετων) υλικών.
  7. Παρουσίαση και αιτιολόγηση της κατασκευής από τους μαθητές (μέσω βίντεο).
  8. Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι Arduino Uno, Raspberry Pi 3 Type B, beagleboard,     Dwenguino και όποια άλλη ανοιχτή τεχνολογία είναι     αποδεκτή ως ισοδύναμη.

Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή

(Η επιτροπή είναι ανοιχτή σε συμμετοχές από όλους τους Νομούς και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή συμπληρώστε τη  φόρμα)

 

ΑΙΓΑΙΟ

Δαπόντες Νικόλαος – Εκπαιδευτικός

Μπουκέας Γιώργος – Μουσικό – Σχολείο Χίου

Σταυράκης Μοδέστος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σωτηρίου ΣοφίαΕκπαιδευτικό κλ. ΠΕ04.01 στο  Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Τζιμόπουλος Νίκος – Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Φωτιάδης Κωνσταντίνος –  Υπουργείο Παιδείας/Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου/ΕΠΑ.Λ. Γέρας

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Θεοχάρης Παναγιώτης – MakerLab Aγρινίου

Σιάχος Ιωάννης,  Εκπαιδευτικός-Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτωλοακαρνανίας

ΑΤΤΙΚΗ

Μπελεσιώτης Βασίλειος –  Σχολικός Σύμβουλος Αθήνα

Βογιατζής Ιωάννης – Ε.Π.Υ.

Βαμβακάρης Μιχάλης – Εκπαιδευτικός στη Δ.Ε. – ΥΠΠΕΘ

Κανίδης Ευάγγελος – Σχολικός Σύμβουλος  Αθήνα

Καλέμης Γεώργιος – Εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Παπαδήμας Κώστας  – ΕΕΛΛΑΚ Αθήνα

Ανδρεάτος Αντώνιος – Σχολή Ικάρων

Χατζόπουλος Μάκης  – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ψυχάρης Σαράντος – ΑΣΠΑΙΤΕ

Αναγνωστόπουλος Απόστολος – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μιχαηλίδης Φίλιππος – Εκπαιδευτικός

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Γεώργιος Πρώιας  -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σπύρος Κούριας –  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αθανάσιος Κακαρούντας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημήτριος Σωτηρόπουλος –  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γιάννης Μπαράς – Εκπαιδευτικός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH

Τσιαστούδης Δημήτριος  – Α.Π.Θ (Τμήμα Φυσικής -Εργαστήριο Διδακτικής Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας)

Πολάτογλου Χαρίτωνας – Α.Π.Θ (Τμήμα Φυσικής -Εργαστήριο Διδακτικής Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας)

Δεληγιάννης Θανάσης – ΕΕΛΛΑΚ

Αμανατίδης Νίκος : 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Λεύκος Γιάννης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Φαχαντίδης Νίκος;  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Θεσσαλονίκη

ΙΟΝΙΟ

Σπύρος Πολυκαλάς – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Φωκά Αμαλία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΚΡΗΤΗ

Ορφανάκης Βασίλειος – ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λασηθίου

Παναγιωτάκης Σπύρος ΤΕΙ Κρήτης – Κρήτη

Πιπερίδης Σάββας  – Πολυτεχνείο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Βολογιαννίδης Σταύρος – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Καραμπατζάκης Δημήτρης    – TEI ΑΜΘ

Κασκαμανίδης Ιωάννης – Σχολικός Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινα

Εφόπουλος Βασίλειος –  Σχολικός Σύμβουλος

Πλιάτσιος Δημήτριος – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τσινάκος Αύγουστος -ΤΕΙ ΑΜΘ

Μοσκοφίδης Αλέξανδρος – Εκπαιδευτικός

ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ

Κουστουμπάρδης Παναγιώτης – Πανεπιστήμιο Πάτρας

Καμέας Αχιλλέας  – ΕΑΠ – Διόφαντος

Μαρκέλης Ηρακλής – Καθηγητής Πληροφορικής -Ναύπακτος

Τσώνης Γρηγόριος –  Κέντρο Ρομποτικής & Προγραμματισμού Καλαμάτας

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννης Δήμος – ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Φθιώτιδας

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στο robotics.ellak.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s