Ειδικότητες και Αιτήσεις στα Δημόσια ΙΕΚ (Φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β)

ΕΟΠΠΕΠ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β

ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗ_2015_Β (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο σύνδεσμο:

https://iek.sch.gr

γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2015Β. Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα 21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.

Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος στα Δημόσια ΙΕΚ μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε νέες ειδικότητες στην περιοχή προτίμησής του ενώ καταρτίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΚ ΥΠΟΠΑΙΘ –  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν σύστημα αφορά υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2015Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου ημεδαπής (πχ. πτυχίο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ) ή αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ (Β κύκλου) κλπ. μπορούν να αιτηθούν εγγραφή τους σε τμήματα Γ εξαμήνου αντίστοιχης ειδικότητας των ΙΕΚ. Η διαδικασία αυτή θα γίνει στα κατά τόπους ΔΙΕΚ.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε:

(1) Κατάλογο όλων των ειδικοτήτων Γ εξαμήνου που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ  το χειμερινό εξάμηνο 2015Β στο σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/qijg4g92s643ra6/examina_trita.xls?dl=0

Συνέχεια ανάγνωσης «Ειδικότητες και Αιτήσεις στα Δημόσια ΙΕΚ (Φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β)»