Σχολικό έτος 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ 2012-13 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ