Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

com__arch

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

pc_configuration

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο2 – ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (HARDWARE) ΕΝΟΣ Η/Υ / ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

custom-pc

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο3- Σύνθεση ενός Προσωπικού Υπολογιστή (Personal Computer, PC)

 

hardware

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο4 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ

 

 

main

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο5- Διαχείριση Κεντρικής Μονάδας ΗΥ & Κουτιά Υπολογιστών

 

pc-health-checkup

Δημοφιλείς Διαγνωστικές Εφαρμογές για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 

psu

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο6 – Τροφοδοσία Σταθερού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PSU, Power Supply Unit)

cooling

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο7 – Συστήματα Ψύξης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

Registry των Windows

How to Open Registry Editor

Click to access 20170918-DNS.Statistics.pdf

 

http://www.root-servers.org.

Advertisement