Καντάρη Μαρία (Φυσικός Ρ/Η, ΠΕ12.10)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

electronics_soldering_helpout_photo

Advertisement