Στοιχεία Επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας

  Αποτέλεσμα εικόνας για λογότυπο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας  Αποτέλεσμα εικόνας για μαθητεία β φάση
#######################################
Επιτελική Δόμή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ, τομέας Παιδείας
Πράξη: Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ
ΕΣΠΑ 2014-2020
Διεπαφή Σχολικών Μονάδων: https://apprenticeship.espa.minedu.gov.gr
Διεπαφή Μαθητευόμενων: https://apprenticeship.espa.minedu.gov.gr/students
#######################################
Όλγα Καφετζοπούλου – Ελένη Λαμπροπούλου – Ιωάννης Ζορμπάς
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Τμήματος Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 210 344 3306, 210 344 2478
Fax: 210 344 2365 
e-mail: depek_mathiteia@minedu.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
#######################################
Αθανάσιος Ι. Τσαγκατάκης – Τηλ. 210 3442478
Ομάδα παρακολούθησης της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ – Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ
Τμήμα Διεκπεραίωσης protocol_out@minedu.gov.gr>
#######################################
Μαριάννα Γιοχάλα
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας
Μονάδα Β2
Αν. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Τηλ.: 210 3442142
Fax: 210 3442153
Ιστοσελίδα: http://www.epiteliki.minedu.gov.gr
#######################################
Ηλίας Κοτσώνης – Επιτελική δομή ΕΣΠΑ , Μονάδα Β2, Τηλ.: 210 3442896, Fax: 210 3442153
#######################################
Αγγελογιαννάκη Μαρία – Στέλεχος Μονάδας Β2, Παρουσιολόγια & Οικονομικά, Τηλ. 210 3443048, Fax: 210 3442153
Advertisement