Οδοιπορικά Μαθητείας

1/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ .xlxs 

2/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΛΚ – Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Αρ. Πρ.: 2/74450/ΔΕΠ – 24/11/2015


3/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΠΕΘ – Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών που ασκούν την εποπτεία μαθητευόμενων στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.». Αρ.Πρωτ.: 187674/Ε2 / 02-11-2017


4/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΠΟΠΤΗ – Νόμος 4473 – ΦΕΚ 78 / 30-05-2017 – Άρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διά βίου μάθηση & επαγγελματική εκπαίδευση & μαθητεία – Παρ. 5: αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης


5/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Νόμος 4336 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015 – Άρθρο 8: Χιλιομετρική Αποζημίωση Ανώτατο όριο κατα μήνα χιλιομέτρων

6/6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΕΚ 20 / 14-01-2015 Απόφαση Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ – Γ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (νυν Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). Απαιτούμενα – Προβλεπόμενα Δικαιολογητικά

Advertisement