Ανάθεση διδασκαλίας θεωρητικού μέρους μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. σε υπευθύνους Τομέα και Εργαστηριών

Προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας θεωρητικού μέρους μεικτών μαθημάτων των ΕΠΑΛ, σε υπευθύνους Τομέα και Εργαστηριών των Εργαστηριακών Κέντρων

Το σχετικό ΦΕΚ

Advertisement